Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен

Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен

Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен

Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен

Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен

Отец Карминати: Властите вече не знаеха къде да оставят ковчезите

О, Пресвета Господарке, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на обезнадеждените, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцерение на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.

О, всемилостива Господарке, Дево, Богородице и Владичице! С Твоята милост спаси и помилуй Твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото воинство и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Господарке, въплътилия се безсеменно от Тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Господарке, Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетресение и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособни войни, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Господи, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец, и с пресветия, и благия, и животворящия Негов Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.
http://www.sveta-gora-zograph.com/

 • 1
  2
  Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook