Жените трябва да бъдат ухажвани, включително в политиката

До коментар [#28] от „irrational exuberance“:Малце са закъснели. Съветска Русия още от самото начало дава права на жените. Затова и нямаше нужда от извращения…
Болшевишки укази за освобождението и национализацията на жените
Още в „първия програмен документ за научен комунизъм“, „Манифестът на комунистическата партия“, освен че премахва частната собственост, държавата, нацията, религията, също декларира: „Унищожаване на семейството“ – „Комунистите могат да бъдат порицани само защото искат да се въведат, т.е. вместо лицемерно прикрита съвместна жена – официална, открито омъжена жена. .. Социално и безплатно възпитание на всички деца. “ С възхода на властта те се опитаха да го приложат в действие в Русия.

Виден болшевик, А.М. Колонтай учи, че „семейството престава да бъде необходимост както за членовете на семейството, така и за държавата“ (Семейство и комунистическа държава). Тя разпространява теорията, че в комунистическото общество би било толкова лесно да се задоволи сексуална нужда, колкото да се изпие чаша вода …

Ще предоставим информация от книгата B.V. Senik:

Много укази на съветското правителство изумяват с глупостта си, други с жестокост, изключителност и излишна безмилостност. Ето някои от тези постановления. Комунистите ги печатаха в Кронщад, Пулково, Луг, Владимир, Саратов …

Декретът на Совдеп Саратов се съхранява днес в архива на Орловското окръжно управление на ФСБ РФ … Имах целия текст на това постановление, както и подобно постановление на Владимир Совеп, публикувано във в. „Известия“ през 1918 г. …

Ето исторически документ, с който съветските власти и комунистите искаха да изгонят не само имуществото си, но и семейството си, като първата клетка на буржоазния живот. (От книгата: Б.В.Сенников. Тамбовски бунт от 1918-1921 г. и разпускането на Русия 1929-1933 г. – М .: „Посев“, 2004 г.)

ДЕКРЕКТ НА СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА САРАТОВ НА КОМИСИОНИТЕ НА ХОРАТА ЗА УБАВЯНЕТО НА ЧАСТНО Собственост на жените
Легитимният брак, който съществува и до днес, несъмнено е продукт на социалната несправедливост, която трябва да се корени в Съветската република. Към днешна дата законните бракове са служили като сериозно оръжие в ръцете на буржоазията в борбата срещу пролетариата и благодарение на това всички най-добри екземпляри от по-добрия пол са собственост на буржоазията, империалистите и подобна собственост, трябва да се наруши правилното разширяване на човешката раса.

По тази причина с одобрението на Изпълнителния комитет на Съвета на работниците, войниците и селата в Губерния Саратовският съвет на народните комисари създава:

1. От 1 януари 1918 г. правото на трайна собственост на жени, навършили 17 – 32 години, се премахва.

Забележка: възрастта на жената се определя от метрични записи, лично, от карта. При липса на тези документи от тримесечни комисии или от възрастни хора, във външен вид и свидетелски показания.

2. Настоящият указ не се прилага за омъжени жени, които са родили пет или повече деца.

3. Бившият собственик (съпруг) си запазва правото да използва съпругата си над поръчката.

Примеба: В случай на възражение на бившия съпруг за прилагането на този указ, той се лишава от правата, предоставени му от този член.

4. Всички жени, попадащи под този указ, са освободени от частна собственост и стават собственост на цялата работническа класа.

5. Разпределението и управлението на отчуждените жени се управляват от Съвета на работниците, войниците и селските делегати, регионалните и селските, от юрисдикция …

6. Гражданите на мъжете имат право да използват жени не повече от четири пъти седмично за не повече от три часа, при спазване на условията, посочени по-долу.

7. Всеки член на колектива на работниците е длъжен да отдели 2% от своите доходи в държавния образователен фонд.

8. Всеки мъж, който желае да използва екземпляр от национална собственост, трябва да представи удостоверение за принадлежността си към работническата класа от комитета на фабриката на работниците или профсъюза.

9. Мъжете, които не принадлежат към работническата класа, имат право да ползват отчуждените жени при условие, че ежемесечно плащат във фонда от позиции 7 – 1000 рубли.

10. Всички жени, които с този указ станаха национална собственост, получават от националния фонд за поколение помощ от 280 рубли на месец.

11. Бременните жени са освободени от своите частни и държавни задължения за 4 месеца (3 месеца преди и 1 месец след раждането).

12. След края на месеца младоженците са отведени в дома на яслите на хората, където се обучават и възпитават до 17-годишна възраст.

13. Ако получи близнаци, родилното отделение получава награда от 200 рубли.

14. Извършителите на разпространението на венерическа болест ще носят юридическа отговорност пред съда от революционно време.

Съветът е инструктиран да направи подобрения и да извърши прецизирането на този указ.

Инициаторите на тези укази бяха членове на Sovnarkom и CK RKP (b) A.M. Колонтай и измислената жена Ленин, Н.К. Krupska. И двете партийни баби вярвали, че семейството е началото на буржоазното общество и че само отглеждането на деца в стадото може да породи ново поколение революционери – идеологически борци за работата на „световната революция“.

Бракът – е измислица от експлоататори, които са направили жени крепостни. Обнародването на тези укази предизвика голямо противопоставяне в цялата нация. Следователно Ленин заяви, че е преждевременно и на този етап от революцията може да й навреди. Указът, който беше готов за подписването му, беше отложен за по-късно време.

Когато този указ излезе в Саратов, след обнародването му хиляди жители на града, взели съпругите и дъщерите си, се отправиха към Тамбов, който не признава съветската власт, и се управлява от Временния комитет и градската администрация. По този начин Тамбов почти се удвои по това време … Всички бежанци в Саратов бяха дадени подслон в ханове и в домовете на гражданите, където им беше показан добър прием и обградени от грижи.

B.V.Senikov

  • 0
    0
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook