Мисия Neverest: баща и син от България ще прекосяват Атлантика с лодка

Баща и син от България ще направят опит да прекосят сами с лодка Атлантика – от Португалия до Бразилия. Стефан и Максим Иванови сами са направили лодката си.

Кръстили са я Neverest, заради играта на думи. „На английски може да се каже: You never rest, until we strech your Everest. На български това би било: „Да не си почиваш, докато не стигнеш своя Еверест“, обяснява Максим Иванов.

Мислите им са насочени към прекосяването на 6000 км през Атлантика за два месеца. Двамата обвързват предизвикателството си с каузата на донорството.Коментар на новината чрез Facebook