Комисията за конкуренция ще прави анализ на пазара на топлоснабдяването

До 14 юли комисията ще заседава дистанционно, се разбира от съобщение на сайта й.

© Юлия Лазарова

До 14 юли комисията ще заседава дистанционно, се разбира от съобщение на сайта й.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е решила да образува производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди. Анализът ще обхване и свързаните с тях пазар на услугата дялово разпределение и пазар на уреди за дялово разпределение, на територията на страната.

Това се вижда от решение на антимонополното ведомство, публикувано на сайта му на 18 май. Решението е взето четири дни по-рано.

В докладната записка от проведеното тогава закрито заседание се посочва, че комисията извършва секторни анализи в случаите, в които конкуренцията в даден сектор може да бъде предотвратена, ограничена или нарушена.

В сферата на антитръста комисията нееднократно е санкционирала топлофикационните дружества за извършени от тях експлоатативни злоупотреби с господстващо положение, се посочва в документа. Дава се приемр с последното от ануари 2019 г., когато са одобрени предложени от „Топлофикация София“ ЕАД задължения във връзка с присъединяването на клиенти към топлопреносната мрежа и определи срокове за изпълнението им, които са изтекли към настоящия момент.“ Поради това комисията следва да извърши оценка на ефективността на поетите задължения в рамките на изтеклия период от изпълнението им и същевременно да провери за наличие на сходни положения при други топлопреносни предприятия“, се казва в решението.

КЗК се позовава на социално-икономическата значимост на топлоснабдяването, поради което в годишния план за наблюдение е включена и тази сфера.

Дава се конкретен пример с това, че в последно време „съществен обществен и институционален интерес“ е предизвикало понижаването на цените на едро на природния газ, считано от 05.08.2019 г.

„Това може да окаже влияние върху сектор топлоенергетика, тъй като природният газ е една от суровините за производство на топлинна енергия. Без да навлиза в регулаторната компетентност на КЕВР по отношение на регулирането на цените за топлинна енергия, интерес за комисията представлява оценката на ефектите от понижаването на цената на суровината върху съответните пазари в сектора“, се казва в докладната записка.

Намалението на цената на газа и последвалите решения за намаление на цената на парното със задна дата идват заради решението на „Газпром“ да намали цените от тази дата за доставка на синьо гориво.

Антимонополното ведомство посочва, че при тези наблюдения ползва публично достъпни данни, но в случая от събраната до момента информация не може да достигне до категорични изводи за влиянието на пазарните сили върху поведението на участващите в сектора централно топлоснабдяване предприятия и съответните ефекти върху конкуренцията. С това се мотивира и решението да започне секторен анализ.

Отсега може да се очаква, че при анализа едва ли ще се открият сериозни нарушения предвид практиката на регулатора до момента, заключава „Капитал“. Дава пример с това, че работата й не даде отговори на въпроса защо често пъти България е рекордьор по борсови цени на електроенергията въпреки наличието на достатъчно мощности и дори извършването на износ. Не се доказа и връзка на бизнесмена Христо Ковачки с определени електроцентрали, топлофикации и търговци на ток, за които бе поименно сезирана от работодателските организации.Коментар на новината чрез Facebook