Как ще се разпределят даренията и предпазните средства срещу коронавируса

Заради извънредното положение заседанията на правителството се провеждат дистанционно, чрез видеоконферентна връзка.

© Правителствена информационна служба

Заради извънредното положение заседанията на правителството се провеждат дистанционно, чрез видеоконферентна връзка.

Правителството одобри механизмите за разпределяне на предпазните средства и даренията за борба с коронавируса, които постъпват в разкритата от Министерството на здравеопазването сметка.

При даренията, независимо под каква форма са направени, изрично упоменатата воля на дарителите да се спазва, реши днес кабинетът.

Министерството на здравеопазването ще предоставя информация на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19 и на официалния си сайт за постъпилите суми по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.

Националният оперативен щаб ще дава предложения както за вида на закупуваните лични предпазни средства, дезинфектанти, тестове, лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и др., така и кои да са крайните получатели в случите, когато това се отнася до лекарствени продукти, апаратура и тестове за диагностика. Когато става дума за лични предпазни средства и дезинфектанти, предложение за разпределението им ще дава Логистично-координационният център, ръководен от гл. комисар Николай Николов.

Направените от Националния оперативен щаб и Логистично-координационния център предложения за разпределение ще бъдат одобрявани от министъра на здравеопазването по регионални здравни инспекции (РЗИ).

Конфискуваните в полза на държавата вещи от Агенция „Митници“ и предоставени на здравното министерство ще бъдат разпределяни по предложение на Логистично-координационния център чрез РЗИ на територията на цялата страна. Всяка регионална здравна инспекция ще организира разпределението на артикулите по лечебни заведения, държавни и общински институции в съответствие с направеното от Логистично-координационния център общо разпределение.

Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Логистично-координационният център координират действията си и всеки ден извършват оценка на нуждите на лечебните заведения и институциите във връзка с разпространението на COVID-19.

Приоритетно предпазни средства ще бъдат осигурявани на болниците – структурите и отделенията, в които се лекуват болни с COVID-19, центровете за спешна медицинска помощ, РЗИ, „Гранична полиция“, екипите на НАП и Агенция „Митници“, които са разположени на граничните пунктове, органите на МВР и социалните структури, които работят с уязвими групи от населението. Тези потребности се осигуряват чрез средства от бюджета на МЗ по оперативни програми и дарения.

Медицинската апаратура се осигурява за нуждите на лечебните заведения също със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, по оперативни програми и дарения, уточнява правителствената информационна служба.

Чрез държавното дружество „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се закупуват лични предпазни средства възмездно и се предоставят срещу заплащане на институции и ведомства, лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ – общопрактикуващи лекари, стоматолози, медицински центрове, аптеки, хранителни вериги, банкови институции и др. Финансирането е за сметка на бюджетите на съответните ведомства и институции, физически и юридически лица. Аналогечен е редът и за дезинфектантите. Лекарствени продукти също ще се осигуряват за сметка на лечебните заведения – директно или чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД, както и под формата на дарения при спазване на нормативната уредба.

Разпространението на коронавируса в страната отприщи вълна от дарения от фирми, организации и граждани. От началото на извънредното положение на 13 март досега от дарения са събрани над 5 млн лева. „Дневник“ следи без претенции за изчерпателност кой дарява и накъде иска да се насочват средствата. Информацията в таблицата по-долу се обновява периодично.Коментар на новината чрез Facebook