Най-малко българи в ЕС работят от дома си

Най-малко българи в ЕС работят от дома си

© Георги Кожухаров

България е на последно място в Европейския съюз по процент на хората, работещи от вкъщи, показват данни на Евростат за 2018 г.

Най-малко българи в ЕС работят от дома си

© Евростат

За този период общо в ЕС 5.2% от заетите хора на възраст между 15 и 64 години обикновено са работели от вкъщи. През изминалото десетилетие този дял е бил постоянно около 5%. За същия период обаче процентът на хората, които понякога работят от вкъщи, се е увеличил – от 5.8 на сто през 2008 г. до 8.3 на сто през 2018 г. На първо място с 14% от заетите хора, които обикновено работят от вкъщи, е Нидерландия, следвана от Финландия (13.3%), Люксембург (11%) и Австрия (10%). Много малко хора работят от дома си в България (0.3%) и в Румъния (0.4%).

В ЕС самонаетите обикновено работят от вкъщи (18.5%) по-често от останалите служители (3%). Това важи за всички държави членки. Най-висок е делът във Финландия, където над 40% от самонаетите работят от дома си (46.4%), Нидерландия (44.5%) и Австрия (43.6%).

През 2018 г. малко повече жени (5.5%), отколкото мъже (5%), са работили от домовете си. Така е било в повечето държави членки, като най-големи разлики има във Франция (8.1% от жените и 5.2% от мъжете), Люксембург (12.5% от жените и 9.8% от мъжете) и Малта (7.4% от жените и 4.5% от мъжете).

В осем държави ситуацията е обратната – мъжете са работели по-често от вкъщи, отколкото жените. Разликата е особено голяма в Нидерландия (15.5% от мъжете и 12.3% от жените), Дания (8.5% от мъжете и 7% от жените) и Ирландия (7.2% от мъжете и 5.7% от жените).

Делът на работещите от вкъщи се увеличава с възрастта. В ЕС едва 1.8% от хората между 15 и 24 години са работили от вкъщи през 2018 г. в сравнение с 5% сред тези между 25 и 49 години и 6.4% сред 50-64 годишните.

Най-голям дял на хората между 15 и 24 години, работещи от вкъщи, се наблюдава в Люксембург (8.7%).

За останалите категории – в Холандия има най-много работещи от домовете си – 14.9% сред тези между 25 и 49 години и 17.3% при тези между 50 и 64 години. Следва Финландия (14% – 25 – 49 години, и 15.6% – 50 – 64 години).Коментар на новината чрез Facebook