Тотото не преговаря с "Левски" за спонсорство, но не изключва реклама в спорта

Ако това е вярно:
„На 16 септември 2011 г. всички 100% от акциите на клуба са придобити безвъзмездно от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, след като е изпълнено изричното условие тимът да няма задължения.“

П.П. Това се надявам, да е било така, иначе…
https://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Берое_ (Стара_Загора)

А знаем, че :
„1. Кандидат за лиценз може да бъде само футболен клуб, т.е. юридическо лице,
което е член или е одобрено за член на БФС, или акционерно търговско дружество,
което е в договорно отношение с футболен клуб – член или одобрен за член на БФС
(управляващо футболно дружество), и което е изцяло отговорно за футболния отбор,
който участва в Европейските клубни турнири на УЕФА и/или в първенствата в
системата на БФС;“
https://bfunion.bg/uploads/2020-02-17/Naredba_Licenzirane_BG_2020-BUL-Site-LAST.pdf

То търсим ведомствен отбор, който да е маскиран на самостоятелно дружество. Иначе няма как да има профи футболисти и да играе в А група.

От този отчет научаваме, че ПФК Берое-Стара Загора ЕАД е със 100% държавно участие.
Забележете, че правата на собственик се упражняват от ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
http://www.beroe.bg/wp-content/uploads/2019/07/020419-beroe-zlatkov.pdf

До тук имаме кръшната схема, че накой през 2011 е казал на мината да си направи ведомствен отбор, а най-добре да купи берое, щото са с база, за да може да го „спаси“. За да може този отбор да има професионални футболисти се е взело решение да има дружество майка, от която то да цоца при нужда.
Вметка:
БНР ни съобщава, обаче, че:
„Берое“ на загуба с над 1 млн. лева за 2018 г.
https://www.bnr.bg/starazagora/post/101197659

Предполагам, че Тец Марица… ще отчете 1 мил. по-малко печалба, ощетявайки бюджета, и всички нас, по този начин.

Този, който е взел това мъдро решение ( Берое- 100% държавно) освен че е редно да си ги извади тия пари от джобаа е добре и да бъде обесен за гонадите си. 🙂 Може и по класически начин, но от ниско и с тънко въже. :))

Да се върнем на мините.

Според КТ:
чл. 294. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите:

4. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм;

и Чл. 299. …
(2) (Доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може да предоставя за ползуване от децата на работниците и служителите наличната база за почивка, физкултура, спорт и туризъм, младежки дейности и културни занимания.
Така мините се сдобиват и удоволствието ние да плащаме и за базата на Берое.
Предполагам тия два члена на КТ са дали основание на мините, които са дефинирани като търговец-публично предприятие по чл 61 от ТЗ:
СТАТУТ
Чл. 61. Държавното и общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Държавните и общинските предприятия могат да образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества.

да се възползват от всички предимскта, които му дава КТ по отношение на базите и ТЗ по отношение на това може ли да си има отбор. Нещо повече ЗПП повелява:

Чл. 2. (1) Публични предприятия са:
2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние;
3. държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Т.е. мините могат и дъщерно дружество да си имат не само по ТЗ.
Плюс това:
Преходни и Заключителни разпоредби на ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
§ 2. (1) Не може да се създават държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ако се предвижда те да извършват предимно стопанска дейност, която може да се осъществява от частен оператор с цел печалба.

Това би оправдало създаването/ закупуването на футболен отбор- тези по правило във нашата действителност са си на загуба. :)))) Никаква конкуренция не са на печелившите частни оператори по темата в държавата ни, ако такива изобщо има. :)))

А и да не забравяме, как Берое е вписано в отчета на мините:

( този е междинен, виж. Пояснения, т. 12)

Дъщерно дружество ПФК Берое…- дейност:
осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по футбол.

https://www.bgenh.com/storage/app/public/uploads/files/finans/2019/31.03/TPP_2019_3M_BG.pdf

Там милите държавни мини са инвестирали почти 5,5 мил. лв от нашите пари.
Не в детски градини, не в училища, не в инфраструктура, не в нещо смислено, а във… футбол.

Да оставим на страна за какъв дявол са им на мините „тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по футбол“ и как никой адвокат не ги е попилял още – все пак харчат нашите пари.
В задачата се пита къде спят всички, които могат да променят това?
Поне мините и тоя, дето е отговорен за това, да излязат и да кажат колко от миньорите в мината са и професионални футболисти. Ей така, за отчет някакъв.

Вие питате- ма как така са държавни?

Ми най-вероятно не съм права, че е те така. Все пак аз не съм юрист.
Но е много възможен сценарий.

Дали е правилно? Не.
Дали е морално? Не
Дали трябва да продължи тази практика? Не
Дали някой трябва да отиде в затвора според мен? Да, на 100%.

Надявам се, че задоволих вашето любопитство и се извинявам, ако ъм Ви подвела. 🙂

  • 0
    0
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook