Предвиждат катастрофално повишение на световния океан

Повишаването на морското равнище през този век ще бъде по-голямо, отколкото се смяташе досега. До това заключение е стигнал международен екип от учени, ръководен от изследователи от Техническия университет „Нанян“г в Сингапур.

Прогнозите за повишаване на морското равнище и познаването на тяхната непостоянност са жизненоважни за вземането на информирани решения за смекчаване на последиците и адаптирането на човечествоо към тях, пишат учените в своята публикация в списание Climate and Atmospheric Science.

Екипът събранил над 100 прогнози от членове на научната общност относно бъдещото повишаване на средното морско равнище в световен мащаб. Изследователите са анализирали и над хиляда различни статии и изследвания по темата с парниковите емисии и влияниетото им върху океаните.

Изследвайки първата траектория на концентрация на парникови газове, приета от IPCC (представителния път за концентрация (RCP 2.6), експертите прогнозират вероятно покачване на средното морско равнище в световен мащаб от 0,30–0,65 м до 2100 г. и 0,54–2,15 м до 2300 г. спрямо периода 1986–2005 г.

Когато обаче, взели под внимание четвъртия представителен път за концентрация (RCP 8.5), същите експерти прогнозират вероятно покачване на световния океан с 0,63–1,32 м до 2100 г. и 1,67–5,61 м до 2300 г.

Прогнозите на експертите за 2100 г. се оказват сходни с тези от проучване, правено преди 5 години, но прогнозата за 2300 г. този път е по-катастрофална от първоначалната.

Експертите дават вероятност от 45%, че при сценария с високите емисии, покачването на средното морско равнище ще надхвърли горната граница (0,98 m), изчислена от Петият доклад за оценка на Междуправителствения комитет на Организацията на обединените нации за изменението на климата.

Най-общо, в най-лошия очакван сценарий, морското равнище ще се повиши до 1,3 метра преди края на века, а след още 200 години надморската височина ще бъде с 5,6 метра над изходната стойност.

Учените смятат, че в резултат на топенето на ледниците на Арктика и Гренландия нивото на океаните ще се увеличи значително. Според тях този процес може да се забави, ако се намалят емисиите на парникови газове.

По-рано Световната метеорологична организация заяви, че средната температура на планетата може да достигне рекордни стойности през 2020-2024.Коментар на новината чрез Facebook