Открий кой е символът на твоето име и какво казва той за теб

Редица древни култури смятат, че името на човек предопределя неговия характер и съдба.

Индианците например са кръщавали потомците си с имена на животни, природни стихии и растения, защото вярвали, че техните символи ще оставят силен отпечатък върху личността на детето.

И до днес се смята, че всяко име отговаря на даден символ, макар и той все по-рядко да намира мястото си в нашата култура.

таблица

Ако ви е любопитно какъв е символът на вашето име и какво

...


Източник: edna.bg



Коментар на новината чрез Facebook