Фотогалерия: Зад оградата

Вътрешен двор е незастроена част от дворното място, която е заградена частично или напълно от една или повече сгради.

Най-ранните известни вътрешни дворове са построени в Иран и Китай датиращи от 3000 г. пр. Хр. Дворовете в миналото са били използвани за различни цели, включително за готвене, спане, работа, игри, градинарство и дори места за държане на животни.

В градски условия, особено в централните части на София, по-високата плътност на застрояване предразполага сградите по протежение на дадена улица да са долепени една до друга. Но между тях се срещат и зелени островчета.

Кадрите са заснети в района около Орлов мост.Коментар на новината чрез Facebook