"Стандард енд пуърс" потвърди рейтинга на България

Стандард енд пуърс потвърди рейтинга на България

© Георги Кожухаров

Международната рейтингова агенция „Стандард енд пуърс“ (SP Global Ratings) потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’ и ревизира перспективата от положителна на стабилна, съобщи Министерството на финансите.

Ревизията отразява очакванията за значителното влошаване на растежа в България, както и в други държави, през 2020 г., в резултат от въвеждането на мерки за овладяване на пандемията с Covid-19.

От рейтинговата агенция отчитат нарастване на макроикономическите и фискални рискове, но имайки предвид, че през последните години макроикономическите дисбаланси на страната са се свили значително, очакванията на анализаторите са, че българската икономика ще се възстанови през 2021 година.

Според оценката на SP Global Ratings България влиза в настоящата рецесия със силна външна позиция, след години на излишък по текущата сметка. Държавният дълг е нисък и страната отчита бюджетни излишъци през последните четири години. Според рейтинговата агенция отговорът на политиката за преодоляване на последствията от пандемията няма да застраши стабилността на публичните финанси, като се посочва, че режимът на валутен борд в страната насърчава разумната фискална политика.

Анализаторите от SP Global Ratings отбелязват още, че България постига стабилен напредък към присъединяването си към ERM II и банковия съюз. Ограничения пред рейтинга се явяват институционалната среда и ниският БВП на глава от населението, в сравнение с останалите европейски страни.

Прогнозата на агенцията е икономиката да се свие с 6.5% през тази година и се очаква да се върне към растеж през 2021 г. като добрите й макроикономически показатели ще й помогнат да абсорбира шока от кризата с вируса преди да се върне към растеж.

Агенцията прогнозира безработицата да се повиши до 9% през годината след като достигна рекордно ниско равнище от малко над 4%. Въпреки това се смята, че България ще запази конкурентната си позиция на външните пазари и експортът ще подкрепи икономиката й след като външната търговия се нормализира.

Рейтинговата агенция очаква още дългът на България да се повиши от 12% през 2019 г. на 17% от БВП през тази заради фискалните мерки, прилагани за противодействие на ефектите от коронавируса.

Не се очаква повишение на инфлацията заради срива в цените на петрола.

Сред основните фактори, които биха могли да доведат до повишение на рейтинга, са връщането към предишната траектория на растеж, без натрупване на големи макроикономически дисбаланси, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящо очакванията на агенцията. Съответно сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, са изведени появата на външни, макроикономически или фискални дисбаланси.Коментар на новината чрез Facebook