Председатели на столични съдилища са против обявяването на решения по дела при извънредно положение

Председатели на столични съдилища са против обявяването на решения по дела при извънредно положение

© Анелия Николова

Председатели на столични съдилища призоваха Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да помисли за здравето на съдиите и служителите, когато обсъжда искането на адвокатите започнат да се обявяват решенията по дела по време на извънредното положение. За утре е насрочено заседание на кадровия орган, на което ще бъдат обсъдени проблемите в работата на съдилищата след обявяване на извънредното положение, съобщава lex.bg.

На 15 март Съдийската колегия указа на магистратите да изписват делата от вкъщи, като разпоредни решенията да бъдат обявени след края на извънредното положение. Много адвокати обаче възразиха като изтъкнаха, че това указание на кадровиците може да доведе до сериозни проблеми.

„Това ще постави адвокатите като процесуални представители на страните в тези производства в затруднена ситуация на изтичащи едновременно преклузивни срокове за обжалване на множество съдебни актове (или за изготвяне на отговори на жалби), с чието съдържание те могат да се запознаят и в условията на извънредно положение, но ще им бъдат връчени едновременно след края на извънредното положение“, изтъкнаха адвокати.

Срещу това решение на СК на ВСС има и писма от електроразпределителните дружества. Шефове на столични съдилища обаче не са съгласни указанието на кадровия орган да бъде преразглеждано. В писмо до ВСС председателите на Софийския апелативен съд Даниела Дончева, на Софийския градски съд Алексей Трифонов и на Софийския районен съд Александър Ангелов призовават кадровиците преди всичко да помислят за здравето на магистратите и служителите. Според тях обявяването на решенията по дела по време на извънредното положение ще създаде сериозни проблеми, защото в съдебните сгради ще трябва да присъстват едновременно съдии и служители, ще има струпване на десетки дела, които трябва да бъдат обработени.

„Всичко това определено ще обезсмисли създадената организация на работа в съдебните сгради към настоящия момент – при наличие на ограничен достъп на съдии, които работят дистанционно от домовете си, а също така и на съдебни служители. Последното от своя страна ще засили сериозно риска за здравето на съдии и служители, а от друга страна би могло да доведе да заразяване и пренасяне на вируса COVID-19“, пишат тримата председатели и посочват, че трябва да се преценят възможните рискове от преразглеждане на решението на фона на влошаващата се епидемиологична ситуация в страната и мерките на институциите за ограничаване на разпространението на коронавируса.

Дончева, Трифонов и Ангелов напомнят, че според закона за извънредното положение процесуалните срокове по дела в момента не текат.

„Считаме, че при сегашната обстановка приоритет има само и единствено общественото здраве, включително и това на съдиите и съдебните служители, поради което от гледна точка на тази задача е правилен възприетият подход при предходните решения на СК на ВСС. От друга страна е необходимо да се отбележи, че към настоящия момент не е налице техническа възможност и обезпеченост написаните дела да бъдат обявявани дистанционно по електронен път, поради което същите следва физически да бъдат донесени до съдебните сгради в София, да бъдат качени от съдиите-докладчици в деловодната система, съответните съдебни актове да бъдат обезличени от служители, а отделно делата да бъдат обработени от деловодители, което съществено увеличава риска за здравето на магистрати и служители. Надяваме се да вземете решение, с което приоритетно да се опази общественото здраве“, изтъкват тримата председатели.Коментар на новината чрез Facebook