Правителството предложи нощният труд да се обвърже с минималната заплата

Нощен транспорт в София, автобуси, нощна линия

© Цветелина Белутова

Нощен транспорт в София, автобуси, нощна линия

Правителството предложи увеличаване на минималното почасово възнаграждение за нощен труд, като то ще бъде обвързано с минималната работна заплата. Предвижда се от 1 януари 2021 г. възнаграждението за нощен труд да бъде 0.15% от минималната заплата за всеки отработен час, но не по-малко от 1 лев.

В момента минималното заплащане за нощна работа (между 22:00 ч. и 6:00 ч.) е в размер на 0.25 лева за час.

Размерът на почасовото възнаграждение не е променян от 2007 г., мотивира промяната социалният министър Деница Сачева. Тогава минималната работна заплата за страната е била 180 лв., а досега размерът ѝ е нараснал 3.39 пъти. Същевременно минималното заплащане на нощния труд остава без промяна през годините и така през 2020 г. размерът му е 0.04% от минималната заплата.

Според управляващите предложеният механизъм ще запази приетото процентно съотношение между минималната заплата и минималния размер на допълнителното възнаграждение, от една страна, а от друга – ще гарантира прозрачен и прогнозируем механизъм за актуализация всяка година.

Въпросът за заплащането на нощния труд досега не беше приеман еднозначно от социалните партньори. На последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателите подкрепиха увеличение на сумата от 1 лв. за час, но заявиха позиция против обвързването на ставката с минималната работна заплата.

Синдикатите са „за“ предложението на правителството.Коментар на новината чрез Facebook