Комисията за конкуренцията глоби дружества на ЧЕЗ с близо 5 млн. лв.

Комисията за конкуренцията глоби дружества на ЧЕЗ с близо 5 млн. лв.

© Юлия Лазарова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила, че три компании на ЧЕЗ са злоупотребили с по-силна позиция при договаряне, което е наказуемо от антимонополния закон. Затова всички те са с наложени имуществени санкции. За „ЧЕЗ Електро България“ АД тя е 4 193 758 лв., за „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 10 хил. лв. и за „ЧЕЗ България“ ЕАД – 207 742 лв.

Производството е образувано по искане на „Фаст Пей ХД“ АД (компанията има каси, в които абонатите могат да плащат сметките си и те са основно на територията, която обслужва ЧЕЗ)с твърдения за извършени нарушения. В хода на проучването по преписката е установено, че ответните предприятия са прекратили дългосрочните си търговски отношения с „Фаст Пей ХД“ АД и е сключен нов договор, в който е уговорено безвъзмездно предоставяне на услуги по администриране и касово заплащане на електрическа енергия. Комисията приема, че това поведение представлява действие при злоупотреба с по-силна позиция на договаряне, което уврежда интересите на „Фаст Пей ХД“ АД като по-слаба страна в правоотношението, а така също и интересите на крайните потребители, клиенти на предоставяните от търговския представител услуги.

Фирмата твърди, че има договор с ЧЕЗ от 2013 г., който енергийното дружество едностранно прекратява през 2016 г. без причина. Освен това дава данни (те са заличени в доклада на КЗК), според които значителна част от приходите му се дължат на договора с ЧЕЗ. Подателят на жалбата също твърди, че според един от подписаните по-късно договори ЧЕЗ няма да плаща никаква такса за извършената услуга докато това не било така по силата на договори с други търговци.

„Поради опасността от загубата на правоотношението с енергийните оператори на лицензираната територия, по-слабата страна в правоотношението е застрашена от цялостно прекратяване на дейността си. Предоставяните от ответните дружества услуги са с обществена значимост и определят потребителското търсене относно предоставяните от „Фаст Пей ХД“ АД услуги по касови плащания“, заключава комисията.

Решението подлежи на обжалване.Коментар на новината чрез Facebook