Здравният министър определи как ще работят заведенията и басейните

Здравният министър определи как ще работят заведенията и басейните

© Велко Ангелов

Министърът на здравеопазването определи изискванията за отваряне на заведения за хранене в откритите им части. Между масите трябва да има 2.5 м разстояние и не повече от четирима души или едно семейство на всяка. Персоналът трябва да е с маски, масите да се дезинфекцират, а на видни места да има дезинфектанти. До 5 май директорът на Агенцията по храните може да определи допълнителни изисквания. Със заповедта се определят и другите изисквания към разхлабването на мерките, което бе обявено по обяд на брифинг в Министерския съвет. Заведенията ще могат да отворят след проверка за изпълнението на изискванията.

В заповедта са упоменати посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 5.05.2020 г. да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Уреждат се и изискванията към организаторите на обучение на шофьори. Те са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т.ч. носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и други, при спазване на дистанция от най-малко 2.5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на няколко мерки – задължителен филтър на входа на влизащите, като не се пускат хора с висока температура, осигурена дистанция от 2.5 м при влизане, обработката и дезинфекцията на водата да осигурява остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л. На всеки час трябва да се почистват и дезинфектират прилежащите помещения – тоалетни, съблекални и др. Персоналът трябва да е с маски и ръкавици и да има диспенсери с дезинфектант. Не трябва да се допуска и струпване на хора в общите помещения.

Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама членове на едно семейство – минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от двама души на едно семейство, предвижда заповедта.

Не се разрешава работата на водни атракциони.

Заповедта влиза в сила на 4 май, а частта за заведенията – от 6 май. Заповедта е в прикачения файл.Коментар на новината чрез Facebook