За 4 години НАП е събрала принудително половината неплатени глоби за нарушения на пътя

За 4 години НАП е събрала принудително половината неплатени глоби за нарушения на пътя

© Юлия Лазарова

За последните 4 години и 4 месеца приходната агенция (НАП) е събрала принудително близо 54% от сумите по наложените от органите на МВР глоби за нарушаване на правилата за движение по пътищата. Това се вижда от два писмени отговора – на министрите на финансите Владислав Горанов и на вътрешните работи Младен Маринов, на депутатски въпроси.

В последните години темата за нарушенията на пътя, особено за тежките катастрофи, е във фокуса на общественото внимание, а размерът на глобите за неспазващите правилата неведнъж бе завишаван. В момента на дневен ред е поредна промяна в Наказателния кодекс, с която се предвиждат по-тежки наказания за шофьорите, причинили смърт на пътя след употреба на наркотици или с голяма концентрация на алкохол в кръвта. Докато проектът е във фаза на обсъждане, главният прокурор Иван Гешев поиска още по-тежки наказания за тези водачи – доживотен затвор.

Според Закона за движението по пътищата (ЗДвП) налаганите от МВР глоби за нарушения на пътя са публични вземания и събирането им извън сроковете за доброволно плащане се осъществява от НАП. От 2016 г. са интегрирани системите на МВР за управление на наложените глоби и на НАП – информационна система „Събиране“, като публичните задължения автоматично се изпращат към приходната агенция за принудително събиране. От началото на 2016 г. до 27 април 2020 г. към НАП

за принудително събиране са изпратени общо 109 003 721 лева

по 1 407 332 влезли в законна сила наказателни постановления, фишове и електронни фишове, които не са били платени в сроковете за доброволно плащане, се казва в отговор на силовия министър Младен Маринов.

Общият размер на принудително събраните суми за периода възлиза на 58 749 024 лв., или малко над 53% от изпратените до НАП. От тази сума 12 746 679.19 лв. са платени по сметка на НАП и 46 002 345 лв. – по сметка на МВР, посочва финансовият министър Владислав Горанов.

По част от предявените вземания –

за общо 2 256 360 лв., изпълнителното производство е прекратено

поради погасяването им на основание, различно от плащане, включително защото актът, с който е установено публичното вземане, е бил обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред, се разбира от отговора на Горанов.

Министрите предоставят данни за сумите по години, като разпределението на платените глоби е в зависимост от годината на издължаване.

Първата година от периода (2016) е тази с най-малка събираемост, докато 2018 г. е с най-голям дял на принудително събраните суми – над 84% от стойността на наложените глоби. Същевременно 2019 е годината с най-голям размер на наложените санкции – за близо 29 млн. лева, а 2017 година е тази с най-голям брой наложени актове и фишове – малко над 367 хиляди.

За четирите месеца на 2020 г. се отчита много висока събираемост, макар да не е известно каква част от платените суми са по глоби от предходната година.

Горанов уточнява и че предявени в НАП вземания на МВР по Закона за движение по пътищата в размер на

4 697 807 лв. са по невлезли в сила наказателни постановления.

По тези наказателни постановления действия по принудително събиране могат да се извършват единствено след влизането в сила на съответното наказателно постановление, уточнява той.

„Следва да се има предвид, че в хода на изпълнителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс постъпилите суми се разпределят в съответствие с чл. 219, ал. 1. Съгласно тази разпоредба когато производството е за събиране на разнородни публични вземания и имуществото на длъжника не е достатъчно за тяхното погасяване, първо се погасяват задължения за данъци, мита и осигурителни вноски, а при остатък се погасяват задълженията на следващ ред – други публични задължения, които постъпват направо в държавния и/или местния бюджет, включително глобите по ЗДвП. Това означава, че суми, внесени за заплащане на глоби по ЗДвП, биха могли да бъдат разпределени за погасяване на задължения за данъци, мита и осигурителни вноски“, посочва финансовият министър.Коментар на новината чрез Facebook