Завой на 180 градуса: правителството планира 2.9% дефицит и почти 5 пъти повече заеми

ето ви сравнение на нашите фалшиви „данни“ с първите страни, де са ми дошли на акаля. приемам предложения за други.

брой потвърдени през първите десет дни/за нас са толкова дося/ след достигане на 100.

ако искате да си играете, тва няма да мине с PowerShell-a де иде с виндовса. требе по-нов https://github.com/PowerShell/PowerShell

PS $csv = iwr https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/web-data/data/cases_time.csv |ConvertFrom-Csv;“;’brazil’, ‘bulgaria’, ‘canada’, ‘czechia’, ‘denmark’, ‘ecuador’, ‘iran’, ‘italy’, ‘portugal’, ‘romania’, ‘south africa’, ‘sweden’, ‘us’ |% {$t = $csv |where Country_Region -eq $_ |where {[int]$_.Confirmed -gt 100} |select -First 10 |Join-String -Property Confirmed -Separator ‘, ‘; „$_`: $t“};“

brazil: 151, 151, 162, 200, 321, 372, 621, 793, 1021, 1546
bulgaria: 127, 163, 187, 201, 218, 242, 264, 293, 331, 346
canada: 108, 117, 193, 198, 252, 415, 478, 657, 800, 943
czechia: 141, 189, 253, 298, 396, 464, 694, 833, 995, 1120
denmark: 264, 444, 617, 804, 836, 875, 933, 1025, 1116, 1225
ecuador: 111, 199, 367, 506, 789, 981, 1082, 1173, 1403, 1595
iran: 139, 245, 388, 593, 978, 1501, 2336, 2922, 3513, 4747
italy: 155, 229, 322, 453, 655, 888, 1128, 1694, 2036, 2502
portugal: 112, 169, 245, 331, 448, 448, 785, 1020, 1280, 1600
romania: 123, 131, 158, 184, 260, 277, 308, 367, 433, 576
south africa: 116, 150, 202, 240, 274, 402, 554, 709, 927, 1170
sweden: 101, 161, 203, 248, 355, 500, 599, 814, 961, 1022
us: 118, 149, 217, 262, 402, 518, 583, 959, 1281, 1663

е ви и над 50

brazil: 52, 151, 151, 162, 200, 321, 372, 621, 793, 1021, 1546, 1924, 2247, 2554, 2985
bulgaria: 51, 52, 67, 92, 94, 127, 163, 187, 201, 218, 242, 264, 293, 331, 346
canada: 54, 64, 77, 79, 108, 117, 193, 198, 252, 415, 478, 657, 800, 943, 1277
czechia: 91, 94, 141, 189, 253, 298, 396, 464, 694, 833, 995, 1120, 1236, 1394, 1654
denmark: 92, 264, 444, 617, 804, 836, 875, 933, 1025, 1116, 1225, 1337, 1420, 1514, 1572
ecuador: 58, 111, 199, 367, 506, 789, 981, 1082, 1173, 1403, 1595, 1823, 1924
iran: 61, 95, 139, 245, 388, 593, 978, 1501, 2336, 2922, 3513, 4747, 5823, 6566, 7161
italy: 62, 155, 229, 322, 453, 655, 888, 1128, 1694, 2036, 2502, 3089, 3858, 4636, 5883
portugal: 59, 59, 112, 169, 245, 331, 448, 448, 785, 1020, 1280, 1600, 2060, 2362, 2995
romania: 89, 123, 131, 158, 184, 260, 277, 308, 367, 433, 576, 794, 906, 1029, 1292
south africa: 51, 62, 62, 116, 150, 202, 240, 274, 402, 554, 709, 927, 1170, 1187, 1280
sweden: 94, 101, 161, 203, 248, 355, 500, 599, 814, 961, 1022, 1103, 1190, 1279, 1439
us: 51, 51, 57, 58, 60, 68, 74, 98, 118, 149, 217, 262, 402, 518, 583

яж бахур

  • 10
    4
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook