България отново е осъдена за неефективно разследване на изнасилване

Ами при нас, НПК е направен , за да унижава пострадалите от престъпление, и да гали и толерира извършителя.
Той може да „боледува“, нарочно може и един от адвокатите му да „боледува“, ако един от съучастниците не е доведен, се отлага, ако не е открит къде е, не започва процеса/при заловени и доведени всички останали, ако един помагач липсва, не започва……………., а би следвало да се гледа и после, когато го хванат , да му съобразят неговия процес , с вече протеклия/. Редовно се иска да се унижи пострадалия, който обикновено е и „свидетел“. Той трябва да идва за всяко заседание, дори да е в чужбина, или да е на работа или болен. А като дойде пострадалия, той ще види как се отлага процеса, по горните причини. Ако не дойде обаче, щом е редовно призован, и въпреки че заседание няма да има/понеже е „болен“подсъдимия/, жертвата – свидетел се глобява, после се довежда принудително……………с белезници. Дадените показания от извършителя пред орган на предварително производство не се признават в съдебния процес/а трябва да се признават/, освен ако не са дадени пред съдия. Е, обикновено не са дадени пред съдия. и още сто такива неща има. А, и през цялото време извършителя си ходи на свобода и може да тормози жертвата. Накрая, дори да бъде осъден, той вече е прехвърлил имуществото си на роднини, и няма пари за гражданския иск на жертвата/или наследниците му/.
НПК е изцяло в услуга на извършителя на престъпление. А в други , развити държави, не е така.

  • 3
    16
    Коментарът е обиден или неуместен


Коментар на новината чрез Facebook