"Артекс" все пак ще може да съди протестиращ за уронване на престижа на компанията

Ами не мога да разбера. В решение на САС от м.10 2018 год. са приели следното: Разпоредбите на ЗЗД за деликтната отговорност са изяснени по съдържание и обхват с дългогодишното им прилагане в посочения по-горе смисъл, поради което ВКС не споделя тезата за необходимост от осъвременяване на съдебната практика при променени общественоикономически условия и ново законодателство /ТЗ, ЗГМО, ЗОДОВ/. Трайно установената до момента съдебна практика със задължителен за приложение от съдилищата характер, изразена в ППВС № 4/61 г., № 4/68

...


Източник: dnevnik.bgКоментар на новината чрез Facebook