Право на отговор: След статия в "Дневник" общинска наредба във Варна може да бъде променена

Блокът на правоимащите на бул. Цар Освободител №88 във Варна.

© Дневник

Блокът на „правоимащите“ на бул. „Цар Освободител“ №88 във Варна.

Във връзка с днешната статия в „Дневник“, със заглавие „Блокът на правоимащите, или за бизнеса на „крайно нуждаещите се“ във Варна“, от общинската администрация поискаха право на отговор. Според изпратения текст по повод изнесената в текста информация е била извършена проверка.

Резултатите от нея, предоставени на редакцията, потвърждават датите на издадените заповеди, с които граждани с установени жилищни нужди са били настанени в общински апартаменти в блока на бул. „Цар Освободител“ 88 в града. Допълнителната информация в отговора касае уточнения по социалния статус на наемателите. В този случай също няма противоречие с текста на статията. В нея изрично е упоменато, че „във всички от посочените по-горе случаи, наемателите с „остри жилищни нужди“ вероятно са отговаряли на тези условия (залегнали в съответната Наредба на Община Варна – бел. ред.).

Добрата новина в отговора на общинската администрация е, че „към настоящия момент тече процедура по промяна на действащата Наредба за установяване на жилищни нужди на гражданите“. В текста е записано също, че „в случай на необходимост тя би могла да бъде допълнена с изискване лицата, кандидатстващи за картотекиране (като крайно нуждаещи се – бел. ред.) да не участват в управлението или в състава на търговски дружества, както и да не притежават дялове в такива“.

Публикуваме пълния текст на отговора без редакторска намеса:

„В жилищата – собственост на Община Варна, предназначени за отдаване под наем, се настаняват граждани и техните семейства с жилищни нужди, установени по реда на чл. 4 и чл. 5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища /НУРУЖНГНПОЖ/, които отговарят кумулативно на условията по чл.4, ал. 1 от Наредбата. В цитираната наредба, както и в Закона за общинската собственост, не съществува изискване гражданите, кандидатстващи за настаняване под наем в общинско жилище, да не участват в управлението или в състава на търговски дружества, както и да не притежават дялове в такива. Не е предвидено и условие лицата да бъдат безработни и/или социално слаби.

Към настоящия момент тече процедура по промяна на действащата НУРУЖНГНПОЖ. В случай на необходимост, би могъл да се допълни чл. 4, ал. 1 от Наредбата с изискване лицата, кандидатстващи за картотекиране да не участват в управлението или в състава на търговски дружества, както и да не притежават дялове в такива.

Виолета Янкова Бошнакова – наемател на общинско жилище – бул. „Цар Освободител“№ 88, Тя е картотекирана в Район „Приморски“ през 2006г. Семейно положение – разведена с 1 дете. Настанителната заповед е издадена на от кмета на район „Приморски“ на 05.04.2011г., с решение на ОбС и на комисия, по чл.6 от НУРУЖНГНПОЖ.

Мита Иванова Колева – семейно положение – вдовица, наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А. Първоначално е наемател на общинско жилище в район „Младост“. Прехвърлена във фонд „Настаняване под наем“ в Район „Приморски“ с решение на ОбС през 2010г.

Ивелина Кирова Белева – наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А. Първоначално наемател на общинско жилище в район „Одесос“. Прехвърлена във фонд „Настаняване под наем“ в Район „Приморски“ с решение на ОбС от 2010г.

Светлана Кирова Димитрова – наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А, 4 членно семейство. Първоначално наемател на общинско жилище в район „Одесос“. Прехвърлена във фонд „Настаняване под наем“ в Район „Приморски“ с Решение на ОбС през 2010 г

Теодор Димитров Теолов – наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А. Първоначална настанителна заповед, в която г-н Теолов е включен не като титуляр, а като член на домакинството, е издадена от Кмета на кметство „Приморско“през 1991г. на адрес ул. „Прилеп“ барака 2. През 2002г. същият е настанен като титуляр в посоченото общинско жилище на ул. „Прилеп“. На основание решение на ОбС от 2010г. на Общ.съвет Варна той е настанен на настоящия си адрес със семейството си.

Бойка Бойкова Балева- наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А. Г-жа Баева е включена в списъците за чакащи за настаняване във фонд „Резервен“ като 7-членно семейство с приоритетно настаняване.Настанителната заповед е от 2012г. на кмета на район „Приморски“.

Цонка Геогиева Куманова – наемател на общинско жилище с адрес бул. „Цар Освободител № 88А; Г-жа Куманова е включена в списъците за чакащи за настаняване във фонд „Резервен“ като семейство с приоритетно настаняване на 7- членното домакинство, от които 1- синът и с тежко здравословно състояние. Настанителната заповед е от 2010г.

Наемател на общинско жилище от Фонд „Наематели“ при Район „Приморски“ с име Тони Георгиева не съществува.

Район „Приморски“, Община Варна“Коментар на новината чрез Facebook