Политиката на правителството е всеки ден да зашива по една дупка в чорапа, но сериозни реформи няма


Коментар на новината чрез Facebook