Президентът готов да дава награди за бизнеса, интегрирал хора с увреждания

Президентът Румен Радев обяви готовност да учреди годишни награди за бизнеса и трудови организации, интегрирали най-пълноценно хора с увреждания. Задължително тук е мястото да се включат образователни институции, интегриращи успешно хора с увреждания. Радев говори на кръгла маса на тема: „Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на труда – предизвикателства и решения“.
„Искам да поема инициативата кръглата маса ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook