Ще се приватизират части от дружества от забранителния списък

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Според промените решение за приватизация ще се приема от Народното събрание, по предложение на Министерския съвет, за включени в забранителния списък търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала или обособени части от тях или за отделни обособени части от имуществото им. Както досега ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook