Още 150 млн. евро за евтини бизнес кредити

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха ново споразумение за още 150 млн. евро по програма COSME на Европейската комисия. През 2016 г. банката получи 100 млн. евро от ЕИФ.

Програмата COSME е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа, популярен като „Плана Юнкер“.

До този ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook