Край на бележките за недостигащ стаж за пенсия

Внасянето на осигурителни вноски за недостигащ стаж при пенсиониране ще се установява служебно, без да е необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите. Такива промени предвижда наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която кабинетът прие на своето заседание.

Нужните данни ще се вземат от информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ). По този начин се намалява административната тежест за гражданите, ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook