Армията и МВР може да разчитат на бойните машини на "Самел 90"

Фирмата е най-големият производител на специална електроника в България

 

Фирма „Самел 90“ е създадена през 1964 г., като част от тогавашния военно-промишлен комплекс с цел да задоволява нуждите на Българската армия с електронно и друго специално оборудване. Още при създаването си фирмата е структурирана да работи по т.н. затворен технологичен цикъл, т.е. тя разполага с всички необходими производствени и технологични възможности ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook