Условия и правила за участие в играта "Mamma Mia! Отново заедно"

Условия и правила за участие в играта Mamma Mia! Отново заедно

© Форум филм

Общи условия и правила за участие в играта Mamma Mia! Отново заедно (наричана за краткост само Играта)

1. Организатори:

„Икономедиа“ АД, София, ул. „Иван Вазов“ №20
и
„Форум филм България“ ЕООД, София, ...

Източник на новината» Dnevnik.bg


Коментар на новината чрез Facebook