ДА! Задължително Friends в Кюстендил

Всеки град има своето Заведение (важна си е главната буква). В Кюстендил това е Friends. Намира се до най-важния от мостовете над Струма, защото отвъд него е главната улица – Алеята, както я наричат хората на място, която стартира с оригиналното, особено откъм реката, здание на драматичния театър. Има къде да се паркира.

Първото, което прави впечатление е дизайнът. Вдясно ...

Източник на новината» slava.bg


Коментар на новината чрез Facebook