Обществено обсъждане на транспортната схема на Враца

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществено обсъждане  във връзка с изготвянето на нова Общинска транспортна схема за превоз на пътници, обслужваща градските линии и тези до селата на Община Враца.
Разработването на общинската транспортна схема е задължение на общините съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Изменената икономическа обстановка и промяната на структурата на град Враца и селата на Община Враца в демографски и икономически аспект, налагат преразглеждането и коригирането на съществуващата транспортна схема.

С цел подобряване обслужването на населението, като се взеха предвид разпоредбите на нормативната уредба, пътникопотока, постъпилите предложения от граждани и кметове и кметски наместници на населени места на територията на Община Враца, общинска администрация разработи проект на нова общинска транспортна схема. Общественото обсъждане ще се проведе днес, от 17:30 часа, в Конферентната зала на Общински съвет Враца.
 Коментар на новината чрез Facebook