Местната власт във Варна отново ще плаща за "утвърждаване на положително отношение у гражданите"

Фотограф: Юлия Лазарова

Спазвайки практиката си от предходните години, община Варна отново ще финансира със средства от бюджета си две частни и две обществени регионални медии. Сумата, гласувана от общинския съвет по време на първото му заседание за годината, този път е рекордна – близо 190 хил. лв.

Парите, ще бъдат разпределени между Медийна група „Черно море“, „Дарик радио“, „Радио Варна“ (част от веригата на БНР) и „Регионален телевизионен център Варна“ (част от веригата на БНТ).

Медийна група „Черно море“

ще получи 40 хил. лв. (без ДДС). Тя е собственост на „Холдинг Варна“, свързан с Централна кооперативна банка и „Химимпорт“.

Според писмото до кмета на Варна Иван Портних и председателя на общинския съвет Тодор Балабанов, изпратено от управителя на групата Нася Атанасова, парите ще бъдат използвани, както и досега, за предаването „Европейска Варна“.

През тази година „поради големия обществен интерес“ то ще бъде с продължителност 45 минути – с 15 минути повече, отколкото досега, и ще има 48 издания.

Основните цели на сътрудничеството между общинската власт във Варна и медиите от групата „Черно море“ са описани в писмото на Атанасова по следния начин: „Да се осигури взаимодействие в рамките на обществото на всички структурни нива (от отделния индивид до групи на различни нива), да се изгради мост между граждани и администрация под формата на информационно–комуникативно предаване…“

По-нататък в писмото управителят на „Медийна група Черно море“ изтъква като аргумент за финансиране на предаването „Европейска Варна“ факта, че в продължение на четири години то редовно е било номинирано и е получавало дипломи в националния конкурс за телевизионна журналистика „Св. Влас“.

Срещу отпуснатите 40 хил. лв. представители на органите на местната власт във Варна ще имат възможност и да участват на живо в сутрешното предаване на телевизия „Черно море“ „Утро в нашия град“. В предложението за финансиране е споменато също, че двете предавания, подготвени с „финансова помощ“ от община Варна, ще бъдат качвани на сайта на Информационна агенция „Черно море “ и в социалните мрежи.

Както и през миналата година главният редактор на

Дарик Варна“

Наталия Господинова е поискала финансиране за седмичното предаване „Зала пленарна“. В предложението си за съвместна работа с общинския съвет и местната администрация във Варна тя е написала, че благодарение на предаването, което води, „присъствието на варненските управляващи стана много по-осезаемо, а гражданите са редовно и обективно информирани за работата на своите избраници“.

Освен това като аргумент за исканото финансиране тя обръща внимание на факта, че е необходимо „да се създава и утвърждава положително отношение у гражданите на Варна“ към работата на общинския съвет и общинската администрация.

„Зала пленарна“ с продължителност 45 минути ще бъде излъчвано веднъж седмично в рамките на една календарна година с пауза през август и без официалните празници. То ще може да бъде следено както в ефира на „Дарик Варна“, така и в интернет.

Според цената, отбелязана в офертата, подготовката и излъчването на предаването в продължение на една година ще струва около 70.5 хил. лв. Половината от тях – 35 215 лв. (без ДДС) ще бъдат платени от община Варна.

Детайлизираният бюджет на предаването показва, че така с публични средства ще бъде покривана поне половината от стойността на всяка отделна продукция – 300 лв., хонорарът на водещия – 80 лв., на редактора – 40 лв. и на репортера – 30 лв., разходи за излъчване на анонсиращи клипове, изработка на сигнали, сценарии и др.

„Бюджетът е формиран на базата на официалните тарифи на „Дарик радио“ за предоставяне на програмно време за създаване и излъчване на радиопрограми в национален и регионален ефир“, обяснява в писмото си главния редактор на „Дарик Варна“.

Доста по-висока от споменатите дотук е сумата, която тази година поиска и ще получава

Радио Варна“

част от веригата на Българското национално радио.

Според предложението, направено от новоназначения директор на медията Наталия Чешмеджиева, то ще получи малко над 77 хил. лв. (без ДДС). Срещу тях радиото ще отразява „културни, спортни и обществени прояви в община Варна и в подкрепа на инициативата „Варна: Европейска младежка столица 2017“.

Искането си за общинско финансиране Чешмеджиева е подкрепила с извода, че „в оперативен план споразумението за медийно партньорство има организиращ ефект на вглеждане в достиженията на местната администрация и общността и за формиране на трайни позитивни нагласи“.

Директорът на „Радио Варна“ обръща специално внимание и на условието, че „лицата за кореспонденция“, посочени от „Радио Варна“, периодично „ще инициират комуникация с посочените в договора насрещни фигури с цел получаване на информация и спазване на зададения обем на медийно присъствие“.

В заключение на писмото до кмета и председателя на общинския съвет във Варна се уточнява, че поисканото финансиране ще покрива само 40% от „формите, договорени за промотиране на общинската политика“ и отразяване на проекта „Европейска младежка столица“.

Общинска субсидия – 36 хил. лв. (без ДДС) през т.г., ще получи и

Регионалният телевизионен център

на БНТ във Варна. Тя е поискана с мотива, че 2017 г. е особена важна заради домакинството на Варна като Европейска младежка столица, а събитията, които съпътстват тази инициатива, ще бъдат широко отразени в новините и предаванията на БНТ 1, БНТ 2 и сателитния канал „БНТ свят“.

Към предложението за съвместна работа с общинския съвет и кметската администрация директорът на телевизионния център Мариета Бобева е приложила тарифата за технически услуги на БНТ, където е остойностено използването на всяка техническа мощност.

Единственият общински съветник от Варна, който се изказа против финансирането на частни медии с публични средства, беше Григор Григоров (коалиция „Реформатори и патриоти“). Според него финансова помощ от общинския бюджет би било редно да получават само регионалните поделения на обществените медии – „Радио Варна“ и Регионалния център на БНТ. Аналогията, с която Григоров подкрепи мнението си, беше финансирането на националните обществени медии със средства от националния бюджет.Коментар на новината чрез Facebook