Диагнозата меланом често се пропуска при обикновен клиничен преглед

photo of Диагнозата меланом често се пропуска при обикновен клиничен преглед

Още по темата    Люксембург забранява отглеждането на животни за кожа


    Тестват нови лекарства срещу рак на кожата

Към момента диагнозата меланом често се пропуска при обикновен клиничен преглед – в почти една трета от случаите. Това провокира медицинската наука да търси различни неинвазивни високо специализирани технологии с висока чувствителност.

Неподозираните свойства на вазелина

За това все повече дерматолози прилагат дерматоскопията като диагностичен метод при съмнителни и злокачествени кожни заболявания, което води до значително подобряване на диагностиката, своевременното лечение и качеството на живот на пациентите.
Данните сочат, че за пет години специалистите, които прилагат диагностичния метод дерматоскопия, са се увеличили двойно – през 2009-та те са били около 38%, а през 2014 г. вече са около 74 на сто. Познаването на дерматоскопското изследване е от изключителна важност, тъй като то доказано повишава откриваемостта на най-агресивния кожен рак – малигнения меланом – с 30% , както и на често срещаните немеланомни кожни тумори.
Изводите са направени в дисертационния труд на д-р Десислава Ночева, водещ дерматолог в Пловдив, като част от Европейското проучване Eurodermoscopy (2014). Д-р Ночева защити публично тезата си и й беше присъдена образователна и научна степен „доктор“ по дерматология и венерология.
Дерматоскопията е бърз, неинвазивен метод за наблюдение на морфологичните структури в горните слоеве на кожата, изключително полезен при диагностициране на кожни тумори, инфекциозни и възпалителни заболявания на кожата. При него чрез специален апарат (дерматоскоп) измененият кожен участък, или всеки от изменените участъци, бенки, петна или други образувания, се оглеждат чрез увеличително стъкло под насочена светлина.

Какво казва кожата на лицето ви за вашето здраве

Съвременните видеодерматоскопи осигуряват по-качествен резултат чрез същата методика. Те ползват дигитални или аналогови камери, оборудвани с лещи, позволяващи увеличение от 20 до 1000 пъти. Получените с тях изображения могат да се наблюдават на монитор, да бъдат съхранявани, анализирани и сравнявани с помощта на спецализиран софтуер. Данните от дерматоскопската диагностика могат да се обогатят също като при наблюдението се използва импресия или поляризирана светлина. Това е особено важно при пациенти с множество атипични бемки или при такива с фамилна анамнеза за меланом, при които се препоръчва периодично проследяване и анализ на настъпили промени на всеки 6 месеца. Когато дерматологът познава добре дерматоскопски различимите прзнаци на различните заболявания, това значително подобрява качеството на диагностиката, а в част от случаите и спестява инвазивни диагностични процедури като биопсията например.

Редактор: Евгения Гигова

Етикети:
Кожа дерматология меланом


ПредишнаКоментар на новината чрез Facebook