Цифровият единен пазар в ЕС може да осигури 415 млрд. евро

„Единният пазар е допринесъл значително за растежа на европейската икономика, но все още има нереализиран потенциал, който може да стимулира генерирането на добавена стойност, създаването на нови работни места и устойчивото развитие“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, който участва в откриването на конференция „Единен европейски пазар“, организирана от Американската търговска камара в България (АмЧам). На събитието присъства Красимира Чемишанска, президент на АмЧам в България.

Заместник-министър Ганчев заяви, че една от най-обещаващите и изпълнени с предизвикателства области в настоящия момент е цифровият единен пазар. Той може да осигури ползи в размер на 415 млрд. евро, като разкрива нови възможности за насърчаване на икономиката чрез електронна търговия, същевременно улеснява спазването на административните и финансовите правила от страна на бизнеса и засилва позициите на клиентите посредством електронното управление. „Пазарните и административните услуги, разработени в рамките на цифровия единен пазар, се развиват от стационарни към мобилни платформи като предлагат достъп до информация и съдържание по всяко време“, добави зам.-министър Ганчев.

Заместник-министърът на икономиката поясни, че секторът на услугите представлява две трети от европейската икономика и създава 90% от новите работни места в ЕС. „Подкрепяме инициативите за развитие в т.ч. въвеждането на паспорта за услуги, който се очаква да спести време и средства на бизнеса чрез преодоляване на регулаторните различия в изискванията на държавите членки, намаляване на административните пречки и на правната несигурност пред доставчиците на услуги, които желаят да предоставят трансгранични услуги на европейския пазар“, допълни заместник-министър Ганчев.Коментар на новината чрез Facebook