Пращат застрахователите на втори тест

През втори тест ще трябва да преминат застрахователите и пенсионните фондове в страната. Като целта ще бъде да се провери дали са изпълнени набелязаните мерки след първия преглед на активите им. Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за извършване на проверка от независими външни експерти на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група, към ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook