Пласираха нов дълг за 100 млн.

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 25 юли 2027 г. На проведения на 20 март аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 100 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,80%. Общият размер на подадените поръчки достигна 192,25 млн. лв., което е 1,92 пъти над предложените ДЦК. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook