SESAME-Net

Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българската акедемия на науките е включен в мрежа от суперкомпютърни центрове от цяла Европа в рамките на европейския научно-изследователски проект SESAME-Net, финансиран по програма Хоризонт 2020, сподели доцент Тодор Гюров – зам. директор на института.

Една от целите на тази мрежа е да се подпомогнат фирмите да оценят своя потенциал за подобряване на дейността ...

Източник на новината» standartnews.com


Коментар на новината чрез Facebook